Konsulencë

Duke qenë kompani konsulente nga viti 2001 në Kosovë kemi qenë edhe pjesë e avancimit të sektorit privat dhe publik deri këto vite. Projektet në të cilat kemi punuar deri më sot na bëjnë të jemi ndër kompanitë lidere në Kosovë në fushën e konsulencës për ndërmarrësi

Kontabilitet

Organizojmë kontabilitetin për ndërmarrjen tuaj duke kursyer kohën e klientit tonë dhe duke i dhënë mundësi atij që fokusohet në zgjerimin e biznesit së tij

ISO 9001:2015

Ne ju përgatisim për Menaxher Kualiteti , Auditorë të brendshëm dhe implementim të ISO Standardeve 9001:2015

Success is doing ordinary things
extraordinarily well

PSE KLIENTET NA ZGJEDHIN NE

Profesionalizëm

Puna që ne bëjmë për klientin bazohet në profesionalizëm te lartë, duke qenë keshtu në hap me ndryshimet në politikat ekonomike dhe fiskale

Etikë

Puna jonë bazohet në vlerat më të larta etike të punës duke krijuar kështu besueshmëri nga klienti në punën dhe angazhimin tonë

Shpejtësi

Duke qenë kompani lidere në treg klientit i mundësojmë casjen e shpejtë ne informatat dhe ndryshimet ligjore e proceduriale