Rreth Besa Consulting

Sot Besa Consulting është njëra ndër kompanitë lidere në Kosovë në fushën e konsulencës, financave dhe ndërmarrësisë.

Duke qenë në treg që nga viti 2001 ne kemi qenë pjesë e avancimit të sektorit publik dhe privat në Kosovë përmes implementimit të projekteve të shumta në fushën e konsulencës dhe trajnimeve të ndryshme.

Sot ne ofrojmë shërbime profesionale në fushën e konsulencës, financave, kontabilitetit, themelim të biznesit, planeve të biznesit duke i dhënë biznesit një pasqyrë të qartë që ndihmon në marrjen e vendimeve të drejta për të.

Ec mencur, ec më shpejtë dhe ec në drejtimin e duhur !

Vizioni

Të jemi në TOP kompanitë konsulente jo vetëm në Kosovë dhe të ndikojmë që në sektorin privat konsulenca me profesionistët të jenë bazë për marrjen e vendimeve.

Misioni

Të ofrojmë shërbime të shpejta dhe cilësore për klientët tanë përmes këshilltarëve dhe ekspertëve të fushës.

Një herë partnerë – Përherë partnerë !

Vlerat

Integriteti
Ndershmëria
Përgjegjshmëria
Diversiteti
Bashkpunimi

 

Suksesi I kompanive për të cilat ne kemi punuar në këtë fushë është certifikimi më I rëndësishëm për ne, kurse për ju duhet të jetë arsyeja kryesore që në rrugën e suksesit që keni filluar ne duhet të jemi partnerët tuaj.