ISO Standartet

 

 

Na mbetet të përgatitemi për ISO Standarde dhe do jemi edhe me prodhime kosovare në Evropë! Në këtë pikë ne ju ndihmojmë.
Ne do të trajnojmnë Auditorët e brendshëm dhe Menaxherët e Kualitetit.

ISO9001

Rritja e besimin dhe permiresimi i imazhit tuaj

ISO 9001 eshte standard i njohur nderkombetarisht dhe eshte baze per krijimin e nje sistemi te menaxhimit te cilesise.
Sot kompanite qe kerkojne furnizues shpesh kerkojne kompani te cilat kane nje sistem te menaxhimit te cilesise bazuar ne ISO 9001.

Gjithashtu nje kompani e certifikuar me ISO 9001 mund ta perdor ate si mjet te fuqishem te marketingut te saj.

Integrim me i mire i proceseve

Permes casjes bazuar ne ISO 9001 ndaj procesit do te gjenden lehte permiresime te cilat ndikojne ne rritjen e efikasitetit dhe zvogelimin e kostos se procesit.

Rritni deshmite per vendimmarrje te duhur

Nje nga parimet e ISO 9001 eshte vendimmarrja ne baze te provave.
Duke pasur baze te mire per te marre vendimin e duhur ju do te kurseni dyshimet para marrjes se vendimit dhe energjine tuaj mund ta perqendroni ne shperndarjen e duhur te resurseve te kompanise.

Perfshirja e te punesuarve

Punonjesit te cilet jane perfshire ne permiresimin e proceseve ne te cilat ata punojne, jane punonjes me te angazhuar gjate kohes me pas.

Ata dine shume mire per te identifikuar mangesite dhe mundesit e procesit ku ata punojne dhe ne te ardhmen ata do te jene shume me produktiv ne permiresimin e procesit kur kuptojne se kjo varet nga ta.