Trajnime

Qëllimi ynë është që të transferojmë njohuritë dhe për këtë trajnimet tona janë të dizajnuara me kujdes me të gjitha metodat e të mësuarit.

Trajnim për Menaxhim

Trajnim për Implementimin e sistemit të menaxhimit të kualitetit

Trajnim për Marketing

Trajnim për Biznes Plan

Trajnim për Themelim të Afarizmit Privat

Trajnim për Kontabilist

Trajnim për Komunikim dhe Raportim

Trajnim për Moderim

Trajnim për Konkurrim